Here naverokê

Pêşkît û Parkît: Çavkaniyên nivîskî

Ji Wikibooksê

 1. Emir Celadet Bedir Han & Roger Lescot, Kiirtçe Grameri (Kurmanci Lehçesî) Instit Kurde De Paris-1990
 2. Qanadê Kurdo, Gramera Zimanê Kurdî, Moskova
 3. Kamran Bedirxan, Rêzimana Zmanê Kurdî, Parîs-1971
 4. Reşîd Kurd, Rêzimana Zimanê Kurmancî, Kombenda Kawa, çapa duyem, Swêd- 1991
 5. Mûrad Ciwan, Tûrkçe Açiklamali Kurtçe Dilbilgisi- Kurmanci Lehçesi, Jîna Nû, Sweden -1992
 6. Selîm Biçûk, Rêzimanê Kurdî (Kurmancî) Weşanên înstîtuya Kurdî, Berlîn-1997
 7. Cigerxwîn, Jînenîgariya Min, APEC-1995
 8. Feqî Huseyn Sagniç, Hêmana Rêzimanê Kurdî, Melsa, Stanbûl-1991
 9. Baran Rizgar, Uygulamali Kurtçe Dersleri-Dersên Zimanê Kurdi, London-1993
 10. Reşo Zîlan (werger) Ferhenga Swêdî-Kurdî, Swêd-1989
 11. D. îzolî, Ferheng, Weşanên Deng, Istanbul 1992.
 12. Celadet Bedirxan, Ferhenga Kurmancî - Fransî, kovara Vate hejmar: 1, 2, 3- Swêd
 13. Malmisanij, kovara Vate hejmar-1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 14. Kemal Badilî, Turkçe Îzahli-Kurtçe Gramerî (Kurmança Lehçesi), Ankara Basim ve ciltevi-1965
 15. I. Nasso, Matêmatîk-i (Cîhana Jimaran), weşanên înstîtûya Kurdî- Berlîn
 16. Josephson, Korduner, Sprêket Sverige-1993
 17. M. E. Batê, Mewlûd, Roja Nû, Swêd-1987
 18. Aleksander Jaba, Çîrokên Kurmand, Çanda Nûjen, Stockholm-1999
 19. Ferhengoka Kurdî Weşanên Welat Stenbol - 2000 20. Karîn Jarner, Svenska Grammatik, Finland-1994
Pêşkît û Parkît
(Prefix & Suffix)
av Amed Tîgrîs
ISBN: 91- 97 35 45- 8- 9