Here naverokê

Ayādgār ī zarērān

Ji Wikibooksê

Pêşgotin

[biguhêre]

Yadigarê Zerîran(Wergerra Kurdî)

[biguhêre]

Bi navê dadar hurmuzd

Bi navê dadar hurmuzd û pêşbînîya baş. Bila tendurustî û jiyandirêjî her ji başan û rastkaran ra be, bi taybetî jî yê ku (vê nivîstê) jê re hatiye nivîstin.

Rêzên 1-10

[biguhêre]

1. Vê pirtûga (jê re) yadgarê zerîran tê gotin, paş wê gehê hatibû nivîstin ku wîştesp şah li gel zarok û birayên xwe û hevalên xwe û nişteyên seraya xwe vî dînê pîroz yê mazdêsnan ji hurmuzd pejirand.

2. Li paş vê, ercaspê xiyûnan bi van xeberên çavşikên, ku wîştesp şah li gel zarok û birayên xwe û hevalên xwe û nişteyên seraya xwe vî dînê pîroz ê mazdêsnan ji hurmuzd pejirand, hesiya.

3. Ew ji wana (xeberan) zêde dijwarî bû.

4. Û wî wîdrefşê cadû û namxwastê hezaran bi du bêwar <a href="#fn1" id="ref1">1</a> sipahê bijarte û hinarteyan re ber bi Êranşar ve şand.

5. Û paşê Camespê pêşewayê pêşengan zû ket hundir, û wî ji wîştesp şah re got ku ji ercespê xwedanê xiyûnan du peyamber(ferişte) hatine ku di hemû şehrê xiyûnan de ji wana xweşiktir nîne.

6. Yek wîdrefşê cadû û ê din namxwastê hezaran, bi du bêwar (10 hezar) sipahê bijarte bi wan re, û nameyek bi wan re û dibêjin ku me bihêlin hundir, pêşî wîştesp şah.

7. Wîştesp şah got ku wan bihêlin pêşê.

8. û çûn hundir û bi wîştesp şah nimêj birin û name danê.

9. Brahîmê serdebîr rabû piya û name bilind xwend.

10. û di nameyê wisa da hatibû nivîstin ku min bihîstiye ku mîrê we vî dînê pîroz ji hurmuzd (ahûra mezda) pejirandî û eger hun ji nû ve tê nefikirin hîngah ziyan û dijwariya giran dê ji me ra bêt (ji vî dînî).

Rêzên 11-20

[biguhêre]

11. Eger bi dilê te mîrî jî bit vî dînî bihêlin û bibin hevkêşê xwedayê me peristîye, hingê em'ê sal bi sal gellek zêrr û zîv û gellek hespê nîk (rind, baş) û gellek textên şehriyarî bidin te.

12. Lê eger hûn vî dînî nehêlin û hember me hemkêş nebin hînga em'ê bavêjin ser we û nermê we (hajotî) bixwin û hişkê we bişewitînin û çarpa û dupayên we ji şaran dîl girin û bo we bi bendegî karê giran û dijwar bifermin.

13. Paş bihîstina van peyvan wîştesp şah zêde êşiya.

14. Û pey vana dema ku wî sipahbedê jêhatî zerîr çawa dît ku wîştesp şah tirsiya zû hat hundir û ket pêş wî

15. Wî gote wîştesp şah ku eger hûn dirist bibînîn ez'ê bersiva vê nameyê bifermim.

16. Wîştesp şah ferman da ku "nameyê bibersivîn".

17. Û wî zerîrê spahbedê artêşe yê wêrek wiha bersiv fermû ku dirûd ji wîştesp-şahê desthiltdarê îran bo ercespê şahê xiyûnan

18. Paş despêkê, ne em vî dînê pîrozê mazdêsnan dihêlin û ne jî hember we hemkêş dibin û me vî dînê pîroz ji hurmuzd pejirandî û em dev jê bernadin û du mehê din şûnda em dê bêyî we ava ebedîtiyê vexwîn(em'ê bi temamî bibin zerdeştî).

19. Wê dera paş hatûşê razûr û murxê(çûçik) zerdeştan ku ne koyên berz û ne newalên kûr henin, bên paş wan deştên pehn, hesp û wêrek dê meseleya me hell bikin.

20. Hûn ji wêder tên ta em ji vêder bên û hûn'ê me bibînin û em dê we bibînîn.

Rêzên 21-30

[biguhêre]

21. Û bi wê bimêrim ku çawa kutanê dixwit dêw ji destê yezdan.

22. Brahimê serdebîr name muhr kir û wîdrefşê cadûg û namxwastê hezaran name girtin û çûn nimêjê li ber wîştesp-şah , û çûn.

23. Û paş vê, wîştesp-şah bi zerîrê bira ferman da ku li qafên koyên berz ateş ferman ke.

24. Şar agadar kin û bayespan(yên fermanên şah li xelkê belav dikin) agadar kin ku bêyî mag-merd ku av û agirê behram diperêsin û diparêzin, wekî dî ji deh salî ta heştê saliyan hêç mêr li xaniyê xwe mepê.

25. Bikin ku du meh şûnda bên ber derê wîştesp şah û eger ne ka hatin bila dar(ji bo daliqandinê) bi xwe ra neynin, ji wê û paş ve ez dê fermanî ber wan kim.

26. Paşê, hemû mêrên ji bayespan xeber girtin beramberî spayên xwe hatin ber derê wîştesp şah. Li daholû nayê xistin, deng ji borazanan anîn.

27. Û karwan bi rêh xistin û fîlvan da pey fîl û stûrvan da pey stûr û parxêlvan da pey parxêlê.

28. Di vê karwanê da gellek rimbazên mîna rustem hebûn, gellek tîrdankên tijî tîr, gellek zirhên bronzîn, gellek zirhên çhar qat.

29. û karwanê êranşar wisa bû ku bang bi asiman ve diçû û tepîn bi dûjehê ve diçû.

30. Li pey rêha ku diçûn robar wisa dihatin birrîn ku ava di dewsa şopa wan de kom dibû heta mehkê nedişê bihata vexwarin.

Rêzên 31-40

[biguhêre]

31. Heta panzdeh rojan ronî nebû, çûkan niştegeh nedîtin ji bilî serê hespan, li serê riman yan jî li ser koyên bilind. Ji gerr û dû şev û roj ne peyda bû.

32. Wîştesp şah ferman da zerîrê birad ku konan vegirin û bila îranî(leşker) konan vegirin ta em bizanin ka şev e ya roj.

33. Zerîr ji nav leşkeran veqetya û konek vegirt û êraniyan çadirên xwe vegirtin û gerr û dû nişt, stêr û heyv li asmên peyda bûn.

34.

Rêzên 41-50

[biguhêre]

Rêzên 51-60

[biguhêre]

Rêzên 61-70

[biguhêre]

Rêzên 71-80

[biguhêre]

Rêzên 81-90

[biguhêre]

Rêzên 91-100

[biguhêre]

Rêzên 101-110

[biguhêre]

Rêzên 111-114

[biguhêre]

Texta Pehlewî bi Tîpên Latînkî

[biguhêre]

34 pas zanēnd sē-sad mēx ī āhanēn ī padiš bandēnd sē-sad arwes kē har arwēs-ē sē sad darāγ ī zarrēn padiš āgust ēstēd.

35 pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd kū man dānēm kū tō jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag hē.

36 ēn-iz dānē kū ka dah rōz wārān āyēd čand srešk ō zamīg ud čand srešk abar srešk āyēd.

37 ud ēn-iz dānē, kū urwarān wiškofēd, kadām ān gul ī rōz wiškofēd ud kadām ān ī šab, kadām ān ī fradāg.

38 ēn-iz dānē kū mētarag (?) kadām ān āb dārēd ud kadām ān nē dārēd.

39 ēn-iz dāne kū fradāg rōz čē bawēd andar ān azdahāg razm ī wištāspān, az pusarān ud brādarān ī man kay-wištāsp-šāh kē zīwēd ud kē mīrēd.

40 gōwēd jāmāsp bīdaxš kū kāč ka man az mādar nē zād hēm ayāb ka zād hēm pad xwēš baxt pad rahīgīh bē murd hēm ayāb murw-ē būd hēm ō drayāb ōbast hēm ayāb ašmā bayān ēn frašn az man nē pursīd hē, bē ka-tān pursīd hē ēg-im nē kāmēm bē ka rāst gōwēm.

41 agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd pad xwarrah ī ohrmazd, bē dēn ī māzdēsnān ud gyān <ī> zarēr ī brād sōgand xwarēd kū šamšēr ī pōlāwadēn ud šēd ī tēz ērwār tā ō druwāsp sē bār bē māl kū-t nē zanēm ud nē ōzanēm ud nē (tō-iz) pad dēbahr dārēm tā gōwēd kū čē bawēd andar ān razm ī wištāspān.

42 pas gōwēd wištāsp-šāh kū pad xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān <ī> zarēr brād sōgand xwarēm kū-t nē zanēm ud nē ōzanēm ud nē tō-iz pad dēbahr darēm.

43 pas gōwēd jāmāsp bīdaxš kū agar ašmā bayān sahēd ēn wuzurg spāh ērān-šahr az mašk ī pādixšā ē tigr-yāb frāztar framāyēd nišāstan.

44 pas wištāsp-šāh ān wuzurg spāh ērān-šahr az mašk ī abarzēn ī wištāspān ē tigr-yāb frāztar framāyēd nišast<(an)>.

45 pas gōwēd jāmāsp ī bīdaxš kū ōy weh kē az mādar nē zād ayāb ka zād murd ayāb az rahīgīh ō paymān nē mad.

46 fradāg rōz ka pahikōbēnd nēw pad nēw ud warāz pad warāz, was mād abāg puhr (abē-puhr) was (puhr) abē-pid ud was pid abē-puhr ud was brād abē-brād ud was zan šōy-ōmand abē-šōy bawēnd.

47 was āyēnd bārag ērānagān kē wišād, arwand rawēnd andar ān xiyōnān xwadāy xwāhēnd ud nē windēnd.

48 ōy weh kē nē wēnēd ān wīdrafš jādūg ka āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd ud ōzanēd tahm spāh-bed zarēr ī tō brād, u-š bārag bē barēnd ān syā āhanēn sumb ī zarēr bārag ud ōynām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd, ōzanēd ān pād-husro ī ardāy māzdēsnān ī tō brād, u-š bārag-iz bē barēnd ān zarrēn grī-kaft, ōy nām-xwāst ī hazārān kē āyēd ud razm tāzēd ud wīnāh kunēd ud ōzanēd ān frašāward ī tō pus ī tal zād pad nēm-wēčag kay-bāg, ud tō-iz az abārīg frazandān dōst-tar.

49 u-t az pus tā brād wīst-ud-sē murd bawēnd.

50 pas wištāsp-šāh ka-š ān saxwan āšnūd az farroxān-gāh ō zamīg ōbast.

51 u-š pad hōy dast kārd ud pad dašn dast šamšēr gīrēd ud tag ō jāmāsp kunēd ud gōwēd ku ma drust awar sahm-spār ī jādūg, čē tō mād jādūg u-t pid drōzan būd.

52 u-t ān guft, nē bawēd, bē ka-m pad xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān ī zarēr ī brād sōgand <nē> xward hēm ēg-im pad ēn dō tēx ī šamšēr kārd sar brīd bē zamīg abgand hēm.

53 pas jāmāsp gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay- gāh nišīnēd, čē šāyēd būdan ka šāyēd būdan, ka ēn man guft bawād.

54 wištāsp-šāh nē abar āxēzēd ud nē abāz nigerēd.

55 pas ān tahm spāh-bed nēw zarēr kē šawēd gōwēd kū agar ašmā bayān az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg šawēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn pānzdah bēwar ōzanēm.

56 wištāsp-šāh nē āxēzēd nē abāz nigerēd.

57 pas ān pād-husraw ī ardāy māzdesnān kē šawēd ud gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg rōz šawēm {!} ud ōzanēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn čahārdah.

58 wištāsp-šāh nē abar āxēzēd ud nē abāz nigerēd.

59 pas ān frašāward ī wištāsp-šāh pus kē šawēd gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē fradāg rōz šawēm ud ōzanēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn sēzdah bēwar.

60 wištāsp-šāh nē āxēzēd ud nē abāz nigerēd.

61 pas ān yal ī nēw spandyād kē šawēd ud gōwēd kū agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk <abar> āxēzēd, abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg rōz šawēm bē xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān ašmā bayān sōgand xwarēm kū zīndag xiyōn ēč bē nē hilēm az ān razm.

62 pas wištāsp-šāh abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwāhēd ud gōwēd kū, ma bād ēdōn čiyōn tō jāmāsp gōwē čē man diz-ē rōyēn bē framāyēm kardan ud ān diz dar-band ān ī āhanēn bē framāyēm kardan, awēšān pusarān ud brādarān ud wāspuhragān andar ān diz framāyēm kardan ud nišastan, šāyēd kū ō dast dušmenān nē rasēnd.

63 gōwēd jāmāsp bīdaxš kū agar diz-ē rōyēn bē framāyē kardan ōy-šan pusarān ud brādarān, wāspuhragān ī tō rām-šahr kay-wištāsp-šāh andar ān diz bē framāyē nišastan, pas ān and dušmen az šahr abāz dāšt<(an)> kē tuwan.

64 čē ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr ī tō brād, kē šawēd <ud> ōzanēd xiyōn pānzdah bēwar, ud ān pād-husro ī ardāy māzdēsnān, kē šawēd ud ōzanēd xiyōn čahārdah bēwar ud ān frašāward ī tō pus kē šawēd ud ōzanēd xiyōn sēzdah bēwar.

65 wištāsp-šāh gōwēd nūn čand āyēnd xiyōn az bunag ud ka ēw-bār āyēnd čand mīrēnd ud čand abāz šawēnd.

66 gōwēd jāmāsp bīdaxš kū sad-ud-sīh-ud-ēk bēwar xiyōn az bunag bē āyēnd, ka ēw-bār āyēnd ēč zīndag abāz bē nē šawēnd bē ān ī ēk arjāsp ī xiyōnan xwadāy.

67 ōy-iz yal spandyāl girēd, aziš dast-ē ud pāy-ē ud gōš-ē brīnēd, aziš čašm-ē pad ātaxš dazēd, u-š pad brīd<(ag)> dumb xar-ē abāz ō šahr ī xwēš frēstēd ud gōwēd kū šaw ud gōw kū čē dīd az dast ī man yal spandyād.

68 ud pas gōwēd kay-wištāsp-šāh kū agar hamāg pus ud brād ud wāspuhragān ī man kay-wištāsp-šāh ud ān-iz ī hutōs ī-m xwah ud zan, kē az pus tā duxt sīh aziš zād ēstēd ud hamāg murd bawēnd ēg-im ēn abēzag dēn ī māzdēsn<ān> čiyōn-am az ohrmazd padīrift bē nē hilēm.

69 pas wištāsp-šāh ō kōf sar nišīnēd zōr abāg būd dawāzdah dawāzdah bēwar, arjāsp ī xiyōnān xwadāy ō kōf sar nišīnēd u-š zōr būd dawāzdah bēwar bēwar.

70 ud ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn ka ādur yazd andar ō nayestān ōftēd u-š wād-iz ayār bawēd, ka šamšēr frāz zanēd dah ud ka abāz wēzēd dah-ē xiyōn ōzanēd, ka gušnag, tišnag bawēd xōn <ī> xiyōn wēnēd šād bawēd.

71 ud pas arjāsp ī xiyōnān xwadāg az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd kū az ašmā xiyōnān kē ast kē šawēd abāg zarēr kōxšēd u-š kušēd ān ī tahm spāh-bed ī nēw zarēr, tā zarr-stūn ī man duxt, pad zanīh awiš dahēm kē andar hamāg šahr <ī> xiyōnān zan-ē az ōy hu-čihr tar nēst.

72 u-š hamāg šahr ī xiyōnān bīdaxš kunēm čē agar tā šab zīndag zarēr, ēg nē dagr- zamān bawēd ka az amā xiyōnān ēč zīndag abāz bē nē pāyēd.

73 pas ān wīdrafš ī jādūg abar ō pāy ēstēd gōwēd kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm.

74 ud asp zēn sāzēnd u-š wīdrafš ī jādūg abar nišīnēd ud stānēd ān fraš ī afsūdag, ī dēwān andar dušox pad xēšm ud zahr distag, pad āb ī bazag kard ēstād ud frāz ō dast stānēd ud andar razm dwārēd wēnēd kū zarēr kārezar čiyōn nēw kunēd frāz ō pēš nē ayārēd šudan.

75 u-š az nihān, az pas frāz dwārēd, šawēd ud zarēr rāy azēr ī kamar band ud azabar ī kustīg pad pušt bē zanēd ud pad dil bē widārēd ud bē ō zamīg abganēd ud pas bē nišīnēd ān parrišn ī kamānān ud wāng ī nēw mardān.

76 pas wištāsp-šāh az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd ku az pad ēd dārēm kū-mān ōzad zarēr ī ērān spāh-bed čē nūn nē āyēd parrišn ī kamānān ud wāng <ī> nēw mardān.

77 bē az ašmā ērān kē ast kē šawēd ud zarērān kēn xwāhēd tā ka-š ān humāg ī man duxt pad zanīh awiš dahēm kē andar hamag šahr ī ērān zan az ōy hu-čihrtar nēst.

78 u-š mān ud kadag ī zarēr, spāh-bedīh ī ērān awiš dahēm.

79 ēč ēr ud āzād passox nē dād bē ān pus zarērān, kōdak <ī> haft sālag hōmānāg frāz ō pāy ēstād ud gōwēd kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm ud razm <ī> ērān wēnēm, wāspuhr ī wištāspān wēnēm ud ān tahm spāh-bēd ī nēw zarēr ī man pidar, agar zīndag ayāb murdag čiyōn ast pēš ašmā bayān gōwēm.

80 pas wištāsp-šāh gōwēd kū tō ma šaw čē tō aburnāy hē ud razmān pahrēz nē dānē, u-t angust pad tigr nē ōst ēstēd.

81 ma xiyōn<ān> rasēnd ud tō ōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad, pas xiyōn<ān> dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr ī ērān spāh-bed, u-mān zad bastwar ī-š pus.

82 pas bastwar pad nihān ō ōy āxwarr-sālār gōwēd kū wištāsp<-šā> framān dād kū ān asp ka zarēr kōdak būd (abar nišast) bē ō bastwar dahēd.

83 ōy ī āxwarr-sālār asp zēn framāyēd kardan ud bastwar abar nišīnēd ud asp frāz hilēd ud dušmēn ōzanēd tā ō ān gyāg rasēd kū murdag <ī> nēw pidar wēnēd.

84 ud nē dagr-zamān pāyēd, gōwēd kū: alā dārūg, gyān ōžand-it kē amwašt, alā warāz padrān ī tō kē amwašt, alā sēn-murwag bārag-it {!} kē amwašt.

85 ka-t hamē ēdōn kāmist kū-t abāg xiyōnān kārezār kunē, nūn ōzad abgand hē andar amā razm čiyōn a-gāh a-ganj mardōm.

86 u-t ēn xwahl wars ud rēš wādān wišuft ēstēd, u-t abēzag tan, aspān xwast pad pāy, u-t xāk ō grīw nišast, bē nūn čiyōn kunēm čē agar az asp bē nišīnēm ud tō pidar sar andar kanār gīrēm u-t xāk az grīw bē gīrēm ud pas sabukīhā abāz ō asp nišastan nē tuwān.

87 ma xiyōn<ān> rasēnd ud man ōzanēnd čē-šān tō-iz kušt, pas xiyōn<ān> dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr ērān spāh-bed, u-mān ōzad bastwar ī-š pus.

88 pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen zanēd tā ō pēš <ī> wištāsp-šāh rasēd, gōwēd kū man šud hēm u-m razm <ī> ērān drust dīd, ud wāspuhr ī wištāspān.

89 u-m murdag dīd ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr ī man pidar, bē agar ašmā bayān sahēd man hilēd tā šawēm ud pidarān kēn xwāhēm.

90 pas gōwēd jāmāsp bīdaxš kū hilēd ēd rahīg čē-š abar baxt ēstēd dušmen ōzanēd.

91 ud pas wištāsp-šāh asp zēn framāyēd kardan.

92 u-š bastwar abar nišīnēd; <wištāsp-šā> az kantigr ī xwēš tigr-ē dahēd u-š āfrīn padiš kunēd gōwēd kū: nūn-it yal az man šawē pērōz awar hāh pad har razm ud pād-razm-ē tō pērōz hāh, pād-rōz nām āwarē, jāwēdān rōzān dušmen murd āwarē.

93 ud nūn bārag ud drafš im spāh ērān kār-om tō framāyē, nām-āwurd ī bawē yad-ō rōz jāwēd.

94 pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen ōzanēd ud kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard.

95 pas arjāsp <ī> xiyōnān xwadāy az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd kū ān kē ast, ān kayān nēw rahīg kē gurd-wār asp dārēd ud gurd-wār zēn dārēd, kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard.

96 bē az pad ēd dārēm kū ān tōhmag wištāspān zarērān kēn xwāhēd.

97 bē ašmā xiyōnān kē ast kē šawēd ud abāg ān rahīg kōxšēd ēg-iš ān bēh-stūn ī man duxt, pad zanīh bē dahēm kē andar hamāg šahr ī xiyōnān zan az ōy hu-čihrtar nēst.

98 u-š andar hamāg šahr ī xiyōnān bīdaxš kunēm čē agar tā šab zīndag rahīg, ēg nē dagr-zamān bawēd ka az amā xiyōnān ēč zīndag abāz nē mānēd.

99 pas widrafš jādūg abar ō pāy ēstād u-š guft kū man rāy asp zēn sāzēd tā man šawēm.

100 ud asp āhanēn sumb ī zarēr bārag zēn sāzēnd ud wīdrafš jādūg abar nišīnēd ud stānēd ān fraš ī afsūdag <ī> dēwān andar dušox pad xēšm ud zahr distag, pad āb <ī> bazag kard ēstēd, frāz ō dast stānēd ud andar razm dwārēd, wēnēd kū bastwar kārezār čiyōn nēw kunēd frāz ō pēš nē ayārēd šudan pad nihān az pas frāz šawēd.

101 bastwar nigāh kunēd ud gōwēd kū druwand ī jādūg frāz ō pēš awar čē man dārēm bārag azēr rān bē tāxtan nē dānēm ud man dārēm tigr andar kantigr bē wistan nē dānēm frāz ō pēš awar u-t ēn xwaš gyān abar gīrēm čiyōn-it {!} ān tahm spāh-bed zarēr man pidar kard.

102 ud wīdrafš jādūg wistāx šawēd, frāz ō pēš šawēd ud ān syā āhanēn sumb ī zarēr bārag ka wāng ī bastwar ašnawēd čahār-pāy abar zamīg ēstād nōh-sad-ud-nawad-ud-nōh wāng bē kunēd.

103 ud wīdrafš fraš wēzēd ud bastwar pad dast frāz padīrēd.

104 pas ruwān ī zarēr wāng kunēd kū ēd fraš az dast bē abgan ud az kantigr ī xwēš tigr-ē stān ēd druwand passox kun.

105 ud bastwar fraš az dast bē abganēd ud az kantigr ī xwēš tigr-ē stānēd ud wīdrafš pad dil zanēd pad pušt bē widārēd ud bē ō zamīg abganēd ud drōd ō ruwān dahēd.

106 u-š bē wizīd ān mōg ī spēd ī pad mōrwārīd ud ham zarr zarēr brahmag ud xwad abar bārag ī zarēr nišīnēd ud bārag-iz xwēš pad dast frāz padīrēd ud asp frāz hilēd ud dušmēn ōzanēd tā ō ān gyāg rasēd kū garāmīg-kard <ī> jāmāsp pus drafš ī pērōzān pad dandān dārēd ud pad dō dast kārezār kunēd.

107 garāmīg-kard ud ān wuzurg spāh ka bastwar wēnēd hāmōyēn zarēr rāy brāmēnd ud gōwēnd kū ēdar čim āmad hē ka-t angust pad tigr nē ōst ēstēd ud razmān pahrēz nē dānē.

108 ma xiyōn<ān> rasēnd ud tō ōzanēnd čē-š ān zarēr-iz ōzad pas (xiyōnān) dō nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed u-mān ōzad bastwar ī-š pus.

109 pas bastwar gōwēd kū pad pērōzīh dārē tō garāmīg-kard jāmāsp pus ēd drafš pērōzān čē agar zīndag rasēm ō pēš ī wištāsp-šāh gōwēm kū-t kārezār čiyōn nēw kard.

110 pas bastwar asp frāz hilēd dušmen ōzanēd tā ō ān gyāg rasēd kū yal nēw spandyād (kārezār) kunēd.

111 (spandyād) ka bastwar wēnēd ān wuzurg spāh ī ērān pad bastwar bē hilēd xwad ō kōf sar šawēd ud arjāsp abāg dawāzdah bēwar spāh az kōf sar zanēd ud bē ō dašt abganēd ud spandyād zanišn ō garamīg-kard spōzēd, garāmīg-kard zanēd ud ō bastwar spōzēd.

112 ēg nē dagr-zamān bawēd ka az awēšān xiyōnān ēč zīndag abāz bē nē mānēd bē ān ī ēk arjāsp ī xiyōnān xwadāy.

113 ud ōy-iz yal spandyād gīrēd, aziš dast-ē ud pāy<-ē> ud gōš-ē brīnēd ud aziš čašm-ē pad ātaxš sōzēd, u-š pad brīdag dumb xar-ē abāz <ō> šahr ī xwēš frēstēd.

114 gōwēd kū šaw ud gōw kū-t čē dīd az dast man yal ī spandyād kū xiyōnān čē dānēnd kū čē būd pad rōz frawardīn andar azdahāg razm wištāspān. wištāsp lurāspān ud zarēr bastwar ud spandyād pad ham ēwēn frašāward ī wištāspān ud garāmīg-kard puhr jāmāsp, pād-husraw <ī> pād-yasn kē xwad-burd nām hēnd.

Têbînî

[biguhêre]

Girêdanên derve

[biguhêre]